Historial de d-i/post-install/orientation.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/post-install/orientation.xml Jordà Polo 2005-05-25 10:59:45
RFR d-i/post-install/orientation.xml [xml] Jordà Polo 2005-05-25 16:07:30
DONE d-i/post-install/orientation.xml Guillem Jover 2005-05-26 04:51:19