Historial de d-i/post-install/new-to-unix.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/post-install/new-to-unix.xml Jordà Polo 2005-05-25 10:57:42
RFR d-i/post-install/new-to-unix.xml [xml] Jordà Polo 2005-05-25 16:05:27
DONE d-i/post-install/new-to-unix.xml Guillem Jover 2005-05-26 04:51:12