Historial de d-i/post-install/further-reading.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/post-install/further-reading.xml Jordà Polo 2005-05-25 21:19:44
RFR d-i/post-install/further-reading.xml [xml] Jordà Polo 2005-05-26 23:09:07
DONE d-i/post-install/further-reading.xml Guillem Jover 2005-05-27 02:57:32