Historial de d-i/partitioning/sizing.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/partitioning/sizing.xml Jordà Polo 2005-12-22 16:50:08
RFR d-i/partitioning/sizing.xml [xml] Jordà Polo 2005-12-23 17:39:14
DONE d-i/partitioning/sizing.xml Guillem Jover 2005-12-25 16:02:34