Historial de d-i/partitioning/partition/hppa.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/partitioning/partition/hppa.xml Miquel Oliete 2005-12-30 13:09:00
RFR d-i/partitioning/partition/hppa.xml [xml] Miquel Oliete 2005-12-31 09:58:57
DONE d-i/partitioning/partition/hppa.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:36:29