Historial de d-i/partitioning/partition-programs.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/partitioning/partition-programs.xml Joan Sanz 2005-12-26 19:22:01
RFR d-i/partitioning/partition-programs.xml [xml] Joan Sanz 2005-12-26 20:04:49
DONE d-i/partitioning/partition-programs.xml Guillem Jover 2005-12-27 03:48:03