Historial de d-i/boot-new/modules/mta.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/boot-new/modules/mta.xml Aleix Badia i Bosch 2004-09-21 17:26:55
RFR d-i/boot-new/modules/mta.xml Aleix Badia i Bosch 2004-10-01 20:48:51
RFR d-i/boot-new/modules/mta.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-10-01 20:52:25
DONE d-i/boot-new/modules/mta.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:48:25