Historial de d-i/boot-new/modules/apt.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/boot-new/modules/apt.xml Aleix Badia i Bosch 2004-09-09 15:16:53
RFR d-i/boot-new/modules/apt.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-09-17 17:19:29
DONE d-i/boot-new/modules/apt.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:48:37