Historial de d-i/boot-installer/parameters.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/boot-installer/parameters.xml Aleix Badia i Bosch 2004-11-26 21:53:24
RFR d-i/boot-installer/parameters.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-11-26 21:57:07
DONE d-i/boot-installer/parameters.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:48:50
RFR d-i/boot-installer/parameters.xml [diff] Jordà Polo 2007-01-20 23:32:40
DONE d-i/boot-installer/parameters.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:33:22