Historial de d-i/boot-installer/mips.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/boot-installer/mips.xml Jordà Polo 2006-01-07 21:38:43
RFR d-i/boot-installer/mips.xml [xml] Jordà Polo 2006-01-08 22:29:57
DONE d-i/boot-installer/mips.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:33:14