Historial de d-i/boot-installer/intro-net.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/boot-installer/intro-net.xml Aleix Badia i Bosch 2004-11-26 21:51:45
RFR d-i/boot-installer/intro-net.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-11-26 21:56:10
DONE d-i/boot-installer/intro-net.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:48:56