Historial de d-i/boot-installer/intro-hd.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/boot-installer/intro-hd.xml Aleix Badia i Bosch 2004-11-26 21:52:09
RFR d-i/boot-installer/intro-hd.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-11-26 22:04:03
DONE d-i/boot-installer/intro-hd.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:49:03