Historial de d-i/appendix/plip.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/appendix/plip.xml Albert Gasset Romo 2005-12-30 14:46:41
RFR d-i/appendix/plip.xml [xml] Albert Gasset Romo 2005-12-30 16:38:13
DONE d-i/appendix/plip.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:32:39