Historial de d-i/appendix/files.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/appendix/files.xml Albert Gasset Romo 2005-12-30 14:13:56
ITT d-i/appendix/files.xml Joan Sanz 2005-12-30 14:14:14
RFR d-i/appendix/files.xml [xml] Joan Sanz 2005-12-30 16:50:45
DONE d-i/appendix/files.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:32:24