Historial de d-i/appendix/example-preseed.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/appendix/example-preseed.xml Joan Sanz 2005-12-30 16:55:53
RFR d-i/appendix/example-preseed.xml [xml] Joan Sanz 2005-12-30 17:10:36
DONE d-i/appendix/example-preseed.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:32:19