Historial de d-i/welcome/what-is-debian-linux.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/welcome/what-is-debian-linux.xml Aleix Badia i Bosch 2004-08-25 15:11:35
RFR d-i/welcome/what-is-debian-linux.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-09-08 18:23:37
DONE d-i/welcome/what-is-debian-linux.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:44:28