Historial de d-i/welcome/getting-newest-doc.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/welcome/getting-newest-doc.xml Joan Queralt 2004-08-28 12:07:55
RFR d-i/welcome/getting-newest-doc.xml [xml] Joan Queralt 2004-08-28 15:07:49
DONE d-i/welcome/getting-newest-doc.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:45:04