Historial de d-i/using-d-i/using-d-i.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/using-d-i.xml Joan Queralt 2004-08-28 15:25:03
RFR d-i/using-d-i/using-d-i.xml [xml] Joan Queralt 2004-08-31 15:18:48
DONE d-i/using-d-i/using-d-i.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:45:30