Historial de d-i/using-d-i/modules/partman.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/partman.xml Aleix Badia i Bosch 2004-12-19 00:00:59
RFR d-i/using-d-i/modules/partman.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-12-19 00:04:50
DONE d-i/using-d-i/modules/partman.xml Guillem Jover 2005-05-21 18:35:53
RFR d-i/using-d-i/modules/partman.xml [diff] Jordà Polo 2007-01-19 13:37:40
DONE d-i/using-d-i/modules/partman.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:42:46