Historial de d-i/using-d-i/modules/nobootloader.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/nobootloader.xml Aleix Badia i Bosch 2004-12-19 00:00:38
RFR d-i/using-d-i/modules/nobootloader.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-12-19 00:06:37
DONE d-i/using-d-i/modules/nobootloader.xml Guillem Jover 2005-05-21 18:35:37