Historial de d-i/using-d-i/modules/languagechooser.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/languagechooser.xml Aleix Badia i Bosch 2004-11-26 16:19:39
RFR d-i/using-d-i/modules/languagechooser.xml Aleix Badia i Bosch 2004-11-26 16:23:19
RFR d-i/using-d-i/modules/languagechooser.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-11-26 16:23:53
DONE d-i/using-d-i/modules/languagechooser.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:45:46