Historial de d-i/using-d-i/modules/bugreporter.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/bugreporter.xml Joan Queralt 2004-11-12 11:23:57
RFR d-i/using-d-i/modules/bugreporter.xml [xml] Joan Queralt 2004-11-13 11:12:22
DONE d-i/using-d-i/modules/bugreporter.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:46:47