Historial de d-i/preparing/nondeb-part/powerpc.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/preparing/nondeb-part/powerpc.xml Pau Rul·lan Ferragut 2006-01-04 13:00:41
RFR d-i/preparing/nondeb-part/powerpc.xml [xml] Pau Rul·lan Ferragut 2006-01-04 13:04:04
DONE d-i/preparing/nondeb-part/powerpc.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:37:44