Historial de d-i/preparing/nondeb-part/m68k.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/preparing/nondeb-part/m68k.xml Miquel Oliete 2005-12-31 18:15:44
RFR d-i/preparing/nondeb-part/m68k.xml [xml] Miquel Oliete 2006-01-02 21:37:36
DONE d-i/preparing/nondeb-part/m68k.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:37:40