Historial de d-i/preparing/nondeb-part/i386.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/preparing/nondeb-part/i386.xml Joan Sanz 2005-12-30 02:46:49
RFR d-i/preparing/nondeb-part/i386.xml [xml] Joan Sanz 2005-12-30 11:40:09
RFR2 d-i/preparing/nondeb-part/i386.xml [xml] Joan Sanz 2005-12-30 13:23:07
DONE d-i/preparing/nondeb-part/i386.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:37:36