Historial de d-i/preparing/bios-setup/sparc.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/preparing/bios-setup/sparc.xml Miquel Oliete 2006-01-04 23:33:15
RFR d-i/preparing/bios-setup/sparc.xml [xml] Miquel Oliete 2006-01-12 23:39:38
DONE d-i/preparing/bios-setup/sparc.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:37:10