Historial de d-i/preparing/bios-setup/s390.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/preparing/bios-setup/s390.xml Miquel Oliete 2005-12-31 12:59:26
RFR d-i/preparing/bios-setup/s390.xml [xml] Miquel Oliete 2005-12-31 15:04:56
DONE d-i/preparing/bios-setup/s390.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:37:07