Historial de d-i/post-install/kernel-baking.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/post-install/kernel-baking.xml Aleix Badia i Bosch 2005-08-18 21:28:14
RFR d-i/post-install/kernel-baking.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2005-08-18 21:32:58
DONE d-i/post-install/kernel-baking.xml Guillem Jover 2005-09-08 05:30:56