Historial de d-i/partitioning/schemes.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/partitioning/schemes.xml Jordà Polo 2005-12-26 18:31:11
RFR d-i/partitioning/schemes.xml [xml] Jordà Polo 2005-12-27 00:11:12
DONE d-i/partitioning/schemes.xml Guillem Jover 2005-12-31 04:55:44