Historial de d-i/partitioning/schemas.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
DONE d-i/partitioning/schemas.xml Guillem Jover 2005-12-31 04:55:15