Historial de d-i/partitioning/partition/ia64.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/partitioning/partition/ia64.xml Orestes Mas 2005-12-28 11:11:35
RFR d-i/partitioning/partition/ia64.xml [xml] Orestes Mas 2005-12-28 13:04:52
DONE d-i/partitioning/partition/ia64.xml Guillem Jover 2005-12-31 05:35:06