Historial de d-i/partitioning/partition/i386.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/partitioning/partition/i386.xml Joan Sanz 2005-12-27 00:44:02
RFR d-i/partitioning/partition/i386.xml [xml] Joan Sanz 2005-12-27 01:45:35
DONE d-i/partitioning/partition/i386.xml Guillem Jover 2005-12-31 05:01:18