Historial de d-i/partitioning/device-names.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/partitioning/device-names.xml Jordi Mallach 2005-12-27 12:17:36
RFR d-i/partitioning/device-names.xml [xml] Jordi Mallach 2005-12-27 12:57:25
RFR2 d-i/partitioning/device-names.xml [xml] Jordi Mallach 2005-12-29 19:38:21
DONE d-i/partitioning/device-names.xml Guillem Jover 2005-12-31 04:49:49