Historial de d-i/hardware/supported/powerpc.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/hardware/supported/powerpc.xml Albert Gasset Romo 2006-01-02 22:07:37
RFR d-i/hardware/supported/powerpc.xml [xml] Albert Gasset Romo 2006-01-10 17:39:01
DONE d-i/hardware/supported/powerpc.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:35:10