Historial de d-i/boot-new/modules/timezone.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/boot-new/modules/timezone.xml Aleix Badia i Bosch 2004-10-01 19:44:05
RFR d-i/boot-new/modules/timezone.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-10-01 20:50:33
RFR2 d-i/boot-new/modules/timezone.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-10-03 22:47:22
RFR2 d-i/boot-new/modules/timezone.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-10-05 00:06:53
DONE d-i/boot-new/modules/timezone.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:47:29