Historial de d-i/boot-new/modules/shadow.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/boot-new/modules/shadow.xml Aleix Badia i Bosch 2004-10-01 19:43:50
RFR d-i/boot-new/modules/shadow.xml Aleix Badia i Bosch 2004-10-01 20:49:44
RFR d-i/boot-new/modules/shadow.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-10-01 20:52:04
RFR2 d-i/boot-new/modules/shadow.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-10-03 22:47:28
DONE d-i/boot-new/modules/shadow.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:47:36