Historial de d-i/boot-new/modules/ppp.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/boot-new/modules/ppp.xml Aleix Badia i Bosch 2004-10-01 19:43:34
RFR d-i/boot-new/modules/ppp.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-10-01 20:49:28
RFR2 d-i/boot-new/modules/ppp.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-10-03 22:48:24
DONE d-i/boot-new/modules/ppp.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:48:12