Historial de d-i/boot-new/modules/packages.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/boot-new/modules/packages.xml Aleix Badia i Bosch 2004-09-21 17:27:15
RFR d-i/boot-new/modules/packages.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-10-01 20:49:06
RFR2 d-i/boot-new/modules/packages.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-10-03 22:47:27
DONE d-i/boot-new/modules/packages.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:48:19