Historial de d-i/boot-new/modules/install.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/boot-new/modules/install.xml Aleix Badia i Bosch 2004-09-09 15:17:29
RFR d-i/boot-new/modules/install.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-09-21 17:25:39
ITT d-i/boot-new/modules/install.xml Aleix Badia i Bosch 2004-10-01 20:48:03
RFR d-i/boot-new/modules/install.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-10-01 20:50:48
DONE d-i/boot-new/modules/install.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:48:31