Historial de d-i/boot-new/boot-new.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/boot-new/boot-new.xml Joan Queralt 2004-09-03 16:14:53
RFR d-i/boot-new/boot-new.xml [xml] Joan Queralt 2004-11-01 12:27:40
RFR d-i/boot-new/boot-new.xml [xml] Joan Queralt 2004-11-18 20:58:04
DONE d-i/boot-new/boot-new.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:48:43
RFR d-i/boot-new/boot-new.xml [diff] Jordà Polo 2007-01-18 18:37:41
DONE d-i/boot-new/boot-new.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:34:03