Historial de d-i/boot-installer/intro-cd.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/boot-installer/intro-cd.xml Aleix Badia i Bosch 2004-11-26 21:51:27
RFR d-i/boot-installer/intro-cd.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-11-26 21:55:25
DONE d-i/boot-installer/intro-cd.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:49:06