Historial de d-i/appendix/graphical.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
RFR d-i/appendix/graphical.xml [xml] Jordà Polo 2007-01-21 12:01:23
DONE d-i/appendix/graphical.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:32:34