Historial de d-i/appendix/example-preseed-sarge.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/appendix/example-preseed-sarge.xml Joan Sanz 2005-12-30 17:12:35
RFR d-i/appendix/example-preseed-sarge.xml [xml] Joan Sanz 2005-12-31 18:49:45
RFR2 d-i/appendix/example-preseed-sarge.xml [xml] Joan Sanz 2006-01-02 20:08:22
DONE d-i/appendix/example-preseed-sarge.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:32:13