Historial de d-i/appendix/example-preseed-etch.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/appendix/example-preseed-etch.xml Miquel Oliete 2006-01-03 23:58:41
RFR d-i/appendix/example-preseed-etch.xml Miquel Oliete 2006-01-04 00:02:16
RFR d-i/appendix/example-preseed-etch.xml [xml] Miquel Oliete 2006-01-04 00:03:26
DONE d-i/appendix/example-preseed-etch.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:32:06