Historial de d-i/administrivia/administrivia.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
RFR2 d-i/administrivia/administrivia.xml [html] Joan Sanz 2005-12-26 12:57:42
RFR2 d-i/administrivia/administrivia.xml [xml] Joan Sanz 2005-12-26 13:02:02
DONE d-i/administrivia/administrivia.xml Guillem Jover 2005-12-27 03:47:06