Historial de ca/using-d-i/modules/pkgsel.xml}


manual

Tipus Nom Traductor Data
RFR ca/using-d-i/modules/pkgsel.xml} [diff] Miguel Gea Milvaques 2008-05-18 13:38:32
DONE ca/using-d-i/modules/pkgsel.xml} Guillem Jover 2010-12-21 03:07:19