Historial de appendix/preseed.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
RFR appendix/preseed.xml [diff] Jordà Polo 2007-03-10 00:02:40
DONE appendix/preseed.xml Guillem Jover 2007-07-31 02:57:30