Historial de {ca/using-d-i/modules/partman-crypto.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
RFR {ca/using-d-i/modules/partman-crypto.xml [diff] Miguel Gea Milvaques 2008-05-18 13:38:32
DONE {ca/using-d-i/modules/partman-crypto.xml Guillem Jover 2010-12-21 03:06:56